להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������ ������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������ ������