להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������