להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������ ����������������������� �������������������� �������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������ ����������������������� �������������������� �������������������������