להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������������