להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������������������ ������������������������ ������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������������������ ������������������������ ������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������