להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������������