להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������