להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������ ������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������ ������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������������������