להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������ ���������������������������� �������������������� ���������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������ ���������������������������� �������������������� ���������������