להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������ ������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������ ������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������