להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������ ������ ������������������������������������������ ������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������ ������ ������������������������������������������ ������������������������������������