להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������ ������������������������������ ������������������������ ������������ ������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������ ������������������������������ ������������������������ ������������ ������������������������������������������