להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������