להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������������������������