להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������