להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������