להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������������