להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������ ������������������������������������ ������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������ ������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������ ������������������������������������ ������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������ ������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������