להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������ ������������������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������ ������������������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������