להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������