להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������ ������������������������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������ ������������������������������������������������������������