להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������ ������������������������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������ ������������������������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������