להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������ ������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������ ������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������������������