להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������ ������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������ ������������������������������������������