להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������