להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������������������������ ������������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������������������������ ������������ ������������������������