להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������