להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �����������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �����������������������������