להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������ ������������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������ ������������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������