להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ��������� ����������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ��������� ����������������������������������