להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������ ������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������ ������������������������������������