להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������