להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������