להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������