להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������