להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������