להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������ ������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������ ������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������