להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������ ������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������ ������ ������������������������������������ ������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������ ������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������ ������ ������������������������������������ ������������������