להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������ ������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������ ������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������ ������������ ������������������������ ������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������ ������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������ ������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������ ������������ ������������������������ ������ ������������������������