להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������ ������������������������ ������������������������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������ ������������������������ ������������������������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������