להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������