להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������