להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������