להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������