להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������