להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������