להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������