להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������