להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������ ������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������������������������������ ������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������ ������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������������������������������ ������