להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������